Giới thiệu về 1945mf-china

1945mf-china là đơn vị thực hiện chức năng chuyền đạt và kiến thức về việc sử dụng tài nguyên Internet. Thiết lập, quản lý và khai thác Internet trong và ngoài nước.

Cập nhật tin tức mỗi ngày đem đến các bạn những thông tin bổ ích như: chia sẽ kinh nghiệm của người trong một lĩnh vực, tin tức công nghệ, khoa học,…